Úvod

SÍŤOVÉ CENTRUM ROBOTIKY Lorem ipsum
Klub robotiky (KR) více
Spolupracující firmy více
Výzkum a vývoj více

KONTAKT

Doc. Ing. Mgr. Václav Záda, CSc.

garant centra

tel.  +420 734 396 921,
+420 485 353 289

vaclav.zada@tul.cz

Technická univerzita v Liberci

ODKAZY

Technická univerzita Fakulta mechatroniky Stránky
VaV

Financováno

Evropský sociální fond

Mapa

Mapa