O nás

Úvod » O nás

Cílem  Síťového centra robotiky je vybudování sítě vzájemně spolupracujících organizací prostřednictvím sdružování odborníků a dalších zájemců o robotiku s působností po celé České republice a tím napomoci zajistit konkurenceschopnost oboru v rámci ČR i mimo ni.

Centrum vytváří platformu pro komunikaci a spolupráci odborníků z praxe i akademické sféry, kteří jsou zaměřeni na robotiku a příbuzné obory. V rámci centra jsou pořádány semináře, přednášky i běžná setkávání se nad diskusními tématy odborníků z průmyslových podniků a univerzit se zaměřením na robotiku a její aplikace. Centrum zajišťuje také činnost informační a poradenskou.

Nejvýznamnější aktivitu centra představuje Klub robotiky. Sdružuje odborníky a zájemce o robotiku a příbuzné obory. Činnost klubu je realizována prostřednictvím pravidelných mítinků (3-4 setkání ročně) a webových komunikací. 

Za dobu existence centra se uskutečnila řada setkání. Pro představu o aktivitách v rámci jednotlivých setkání klikněte zde

Setkání se mohou účastnit nejen odborníci, ale i zájemci o robotiku z řad pracovníků firem, vysokých škol, výzkumných organizací. Na setkání zveme i studenty všech stupňů studia.

Chcete-li se zúčastnit  dalších setkání centra, či máte-li zájem  o další informace kontaktujte nás.

 

 

Síťové centrum robotiky vzniklo v rámci projektu ESF  „Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblasti výzkumu a vývoje " (reg. číslo CZ.1.07/2.4.00/12.0024).