Činnost centra

Úvod » O nás » Činnost centra

První, ustavující, setkání centra se  uskutečnilo 15. července roku 2010.  Toto setkání, stejně jako další setkání, se konala na Technické univerzitě v Liberci. Výjimkou bylo  v pořadí čtvrté,  jedenácté, čtrnácté a sedmnácté setkání.  Čtvrté setkání  se konalo na ČVUT v Praze, další dvě jmenovaná setkání  pak na ZČU v Plzni. V prostorách firmy Magna, s.r.o. v Liberci se uskutečnilo sedmnácté setkání.

Pozvánky  spolu s anotacemi příspěvků jsou vloženy u datumů jednotlivých setkání.